Press:
Gjenoppliver død skole, Aksel Kjær Vidnes, Aftenposten, 28.06.2006

Scramble for Survival:
ak28
Stockholmsbasert utstillings- og arbeidsplass som drives ideelt av en gruppe kunstnere, arkitekter og formgivere. Både enkeltkunstnere, grupper og kuratorer inviteres til å gjøre utstillinger. AK28's målsetning er å skape en plass for kunst som er tilgjengelig og generøs for både utstillere og besøkende. Catti Brandelius Tidligere Doktor Kosmos-medlem Catti Brandelius er mest kjent som sitt alter ego Miss Universum. I hennes navn har Brandelius produsert radio, foto, fanziner, teaterforestillinger, popmusikk, installasjoner og kunstguidinger. Christian Brandt Grafisk designer og poet som gir ut egen fanzine. Gerd Brox Skuespiller utdannet i fysisk teater på Desmond Jones Mime and Physical Theatre School i London. Solveig Gladhaug Dammen Kunstner bosatt i Drøbak. Danger Museum Gruppas prosjekter utvikles gjennom reiser og i samarbeid med andre kunstnere og institusjoner, på internett, utstillinger og gjennom diskursive initiativer. Stephan Dillemuth Kunster og professor ved Kunstakademie München. Forfatter av antologien "The Academy and the Corporate Public" (Kunsthøgskolen i Bergen, 2002), samt bøkene "Akademie", (Permanent Press Verlag, 1995) og "Corporate Rokoko" (Werner von Delmont, Permanent Press Verlag, 2004). Dongery Dongery startet opprinnelig som en sekulær interesseorganisasjon for Knut Reiersruds hofte, men lager nå illegale fanziner for Terje Tyslands fjes istedet. Dongery ble kåret til Miss Tømmerrenna 2001. Jonas Ekeberg Kunstner, kurator og kunstkritiker, nå direktør for Preus fotomuseum. Bjønnulv Evenrud Utdannet kunstner, nå aktiv i bl.a. Fellesaksjonen mot fattigdom, Helselag til Nepal og Boligaksjonen. Marianne Heier Kunstner bosatt i Oslo. Anita Hillestad Kunstner bosatt i Oslo, aktiv i SpisDeRike. JAM!/Adbusters Aksjonsbasert nettverk som ønsker å bruke design og kommunikasjonstalenter på meningsfylt sosial aktivitet heller enn reklame og salg. Marielle Leraand Marielle Leraaland er sv-medlem, og sitter i den tidligere (nåforbudte) internsjonal gruppe, som EU-ansvarlig, og medlem i arbeidsgruppa. Hun har en fartstid i Blindern Fred og Kvinnegruppa Ottar. Ingrid Lønningdal Kunstner bosatt i Oslo. New Meaning Siden begynnelsen av 2000 har det Trondheim-baserte prosjektet New Meaning gitt ungdommer med flerkulturell bakgrunn en stemme i offentligheten, gjennom magasinproduksjon, spill, multimedia og liveshow. Magnus Oledal Kunstner bosatt i Oslo. OvaryAction Uavhengig feministisk fanzine. Sjur Cappelen Papazian Utdannet innen pedagogikk, samfunn og utvikling med erfaringer som blant annet medieaktivist og kulturaktør på Kulturhuset Hausmania. Prosjektskolen Kunstskole med en unik prosjektbasert pedagogisk modell innenfor kunstfag. Elizabeth Schei Kunstner bosatt i Drammen. Siri K. Skjæveland Kunstner bosatt i Oslo, aktiv i SpisDeRike. SpisDeRike SpisDeRike er et mediakollektiv av aktivister med formål å bidra i kampen for å erstatte det kapitalistiske samfunnet med et ekte demokratisk samfunn, der individet settes foran profitt. Tomma Rum Prosjekt initiert av studenter ved Konsthögskolan Valand. Svenske utkantkommuner låner ut lokaler som står tomme i sommerukene gratis til kunstnere, som til gjengjeld sørger for aktivitet i lokalsamfunnet. Per Gunnar Tverbakk Kunstner og kurator. For tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet "Rom for innblanding" om relasjonell estetikk.

Alternative schools:
Académie sans toit
Copenhagen Free University
Die Freie Klasse
Fri Klasse
Manifesta 6 School
Manoa Free University
MeineAkademie
School of Missing Studies
The Journal of Aesthetics and Protest

The Institute of Colour presents:

Scramble for Survival

Exhibition and summer academy
June 23rd – July 9th 2006
Oslo Art Society
Rådhusgata 19

The Future is self-organised

The Institute of Colour is an artist group consisting of students from the recently abolished Institute of Colour in the Oslo National Academy of the Arts. The dramatic restructuring of the academy has given rise to extensive discontent, but after an initial period of protest the students found a constructive course out of the adversities.

Opting to organise a completely new study programme, the seven remaining students took control of their own education. With DIY-principles forming the heart of the project, the institute became the only one in the academy where students had a real influence on the curriculum.

June 22nd 2006 the artists’ group opens Scramble for Survival, a two and a half week summer academy in Oslo Arts Society with free courses open for everyone. Taking the role of the student as a point of departure, Scramble for Survival examines artistic practice with emphasis on collaboration, social activism and the bureaucratisation of art institutions. The summer academy shows possibilities for self-organisation and positive action under uncertain conditions, in relation to art, media, pedagogy and politics. A combination of diverse statements from the margins of an increasingly rigid and market oriented public space is seen as a starting point for new initiatives.

Opening with an improvised and practical two-day workshop with Stephan Dillemuth, artist and author of the anthology “The Academy and the Corporate Public” and “Corporate Rokoko,” Scramble for Survival encompasses a varied programme, including video activism with JAM! and a workshop with Stockholm based artists’ collective ak28.

Among other contributors are: Catti Brandelius, Dongery, Bjønnulv Evenrud, Jonas Ekeberg, Marianne Heier, Manglerud kunst og musikkskole, New Meaning, OvaryAction, Prosjektskolen, SpisDeRike, Tomma Rum and Per Gunnar Tverbakk.

Welcome to opening night Thursday June 22nd 19:00!

Institutt for Farges sommerskole:
Scramble for Survival

Oslo Kunstforening
Rådhusgata 19, Oslo.
Pressemelding (pdf)

Program:

Torsd 22.6, kl 19.00 Åpning og konsert med Next Life Presentasjon av programmet for sommerskolen og festivitas.
Lørd 24.6, kl 10.30 Stephan Dillemuth: workshop Did I mention that I would like to develop something there? Something improvised...
Sønd 25.6, kl 10.30 Stephan Dillemuth: workshop Workshop fortsetter.
Mand 26.6, kl 10.00-16.00 Bjønnulv Evenrud, Marielle Leraand og Sjur Cappelen Papazian: Workshop I aksjonsverkstedet vil vi bruke et opplegg som kalles "future search", en åpen prosessmetode som er utviklet i Australia. Det er en konsensusbasert metode for å komme fram til felles visjoner, målsetninger og planer for å oppnå de. Lærerne har erfaringer fra en rekke antikrigsaksjoner, Indymedia, Humla, Attac, Boligaksjonen, Fellesaksjonen mot fattigdom, Global Action network, SV, RV, kunstutdanning, idrettsutdanning og lærerutdanning. Kurset har begrenset antall plasser.
Kl 18.00 Erfaringer rundt temporære utstillingsprosjekter Jennie Öberg og Isabelle Andersson om "Tomma rum".
Prosjekt initiert av studenter ved Konsthögskolan Valand. Svenske utkantkommuner låner ut lokaler som står tomme i sommerukene gratis til kunstnere, som til gjengjeld sørger for aktivitet i lokalsamfunnet.


Marianne Heier om plakatprosjeketet hun gjorde på Ullevål sykehus.
Marianne Heiers "Plakatprosjekt" på Blodbanken i Oslo fant sted i perioden 2000-2004. Det besto av utstillingsplakater og ­kataloger fra museer og gallerier i Oslo og omegn, som ble rammet inn, hengt opp og regelmessig flyttet rundt på avdelingen i takt med utstillingstilbudet i byen. Heier var selv ansatt ved avdelingen mesteparten av denne perioden, og har dokumentert reaksjonene som oppsto blant de andre ansatte gjennom tekst og bilder. Prosjektet diskuterer samtidskunstens relevans og tilgjengelighet utenfor kunstscenen selv, og setter også spørsmålstegn ved idéen om det "originale" verket.
Tirsd 27.6, kl 10.00-16.00 Bjønnulv Evenrud, Marielle Leraand og Sjur Cappelen Papazian Workshop fortsetter.
Om formiddagen blir det presentasjoner som man kan gå på uavhengig av å delta på verkstedet i sin helhet:
Johan Petter Andresen om maoistene i Nepal med vekt på metode og organisasjon.
Hernan Rogas om folkelige bevegelser i latinamerika.
Støttenettverket for Afghanske flyktninger om pågående aksjon.
Performance av Luan.
Filmen Our own private Bin Laden (takk til Oslo Dokumentarkino!)
Kl 18.00 Sosiale prosjekter Bjønnulv Evenrud presenterer Fellsaksjonen mot fattigdom.

Jonas Ekeberg om "Aksjon bevar Keyserløkka".
En gruppe beboere på Keyserløkka startet Aksjon bevar Keyserløkka, som en reaksjon på at tomta sør for Hasle kirke ble avertert til salgs "for boligformål". Aksjonen har klaget salget inn for ordføreren, og fått støtte fra mange etater som mener det vil være uheldig å bygge ut dette området. En utbygging vil, i tillegg til å frata barna på området en fantastisk akebakke og de eldre et flott utsiktspunkt, øke trafikken på området.


Per Gunnar Tverbakk om dialogbasert kunst.
Med utgangspunkt i Kunst i Nordlands snakker Per Gunnar Tverbakk om community-based art og sosiale prosjekter og om hvordan disse fungerer som kunstverk.
Onsd 28.6, kl 20.00 Catti Brandelius: Miss Universum Tidligere Doktor Kosmos-medlem Catti Brandelius er mest kjent som sitt alter ego Miss Universum. I hennes navn har Brandelius produsert radio, foto, fanziner, teaterforestillinger, popmusikk, installasjoner og kunstguidinger. På Institutt for Farges sommerskole vil hun holde et foredrag der hun viser videoverk, lydverk, fremfører tekster og forteller om sitt kunstnerskap.
Torsd 29.6, kl 18.00 DIY (do it yourself): Radio OvaryAction holder radioworkshop og snakker om DIY praksis.
Fred 30.6, kl 11.00, 12.00 og 13.00 Kulturkarusell for barn Teaterlek for barn i alderen 4 - 6 år. Teaterinstruktør Gerd Brox gir barna et innblikk i skuespillerens verden. Kurset er morsomt og lekent, og hver session vil vare i ca. 45 min. Gerd Brox er utdannet i fysisk teater på Desmond Jones Mime and Physical Theatre School i London, og hun jobber som skuespiller og instruktør med barn og ungdom. Ingen påmelding, bare å møte opp!
Kl 18.00 Oppstart av nye prosjekter Prosjektskolen v/ Vilde von Krogh og Yngve Rønning om oppstarten og ønsket om en ny type forskole.
Prosjektundervisning er en pedagogisk modell hvor et tema settes i sentrum i stedet for et estetisk formprinsipp. Det vil si at elevene under prosjektkursene ikke arbeider ut i fra et materiale (f.eks. leire, tegning) men arbeider ut i fra et felles tema som de får inngående kunnskap om. Denne kunnskapen bruker de for å utvikle et eget prosjekt hvor de selv bestemmer hva slags materialer som må til for å gjennomføre prosjektet.
Lørd 1.7, kl 12.00 - 17.00 JAM! workshop: "Bust your City" Finn din indre videoaktivist! Lek med tanker, meninger og bilder. Workshop i videoaktivisme om ytringer i det offentlige rom. Folk fra JAM vil vise deg hvordan og gi innføring i kulturjamming. Vi har kameraer og maskiner, men ta gjerne med eget utstyr: kamera, laptop og gode sko. Kurset går over to dager og har begrenset antall plasser.
Sønd 2.7, kl 12.00 - 17.00 JAM! workshop: "Bust your City" Workshop fortsetter.
Mand 3.7, kl 18.00 New Meaning New Meaning presenterer sitt prosjekt.
Sosiologen Bourdieu har sagt at evnen til å tenke fremover i tid er en betingelse for all rasjonell atferd. For å kunne tenke ut et revolusjonært prosjekt, dvs. ha en vel gjennomtenkt intensjon om å forvandle nåtiden i forhold til en tenkt fremtid, krever det at du har et minstemål av innflytelse over nåtiden. Kunstnerisk arbeid som engasjerer seg i sosiale tema kan på en eller annen måte oppnå denne innflytelsen, men et arbeid blir ikke automatisk effektivt bare ved at det fokuserer på eller impliserer noe sosialt eller politisk. Det må finnes en mulighet for forandring og det forutsetter involvering, og krever utveksling mellom mennesker – over tid!
(New Meaning, 2003)
Tirsd 4.7, kl 18.00 DIY (do it yourself): Fanzine, en ikke-kommersiell publikasjon Masser av fanziner på bordet og en del av de som har laget dem til stede; Christian Brandt, Dongery, OvaryAction og Elizabeth Schei. Løs prat, fanzinelaging pluss buttonmaskin til fri benyttelse.
Onsd 5.7, kl 18.00 DIY (do it yourself): Strikking Ingrid Lønningdal om strikking som anti-kommersiell bevegelse, med eksempler fra blogger, fanziner og kunstprosjekter. Strikkekurs ved Solveig Gladhaug Dammen, Marianne Heier og Ingrid Lønningdal. Ta gjerne med egne pinner! Begrenset antall plasser.
Torsd 6.7, 12.00 - 20.00 ak28: workshop Workshop med det Stockholmsbaserte kunstnerkollektivet ak28 med grunnlag i en mailsamtale om emner som demokrati, pedagogikk, mikro-økonomi og kunstnerinitiativer.

1. Ett och samma dokument skall skickas obrutet mellan deltagarna.
2. Varje innlägg skall signeras med namn.
3. Allt annat är fritt!
Fred 7.7, kl 12.00 - 16.00 ak28: workshop Workshop fortsetter.
Kl 18.00 SpisDeRike Filmklubb Mediekollektivet SpisDeRike viser film og holder foredrag om medieaktivisme.
Film: American Blackout, laget av det amerikanske mediekollektivet Guerilla News Network (GNN). Filmen undersøker hvordan myndighetene i USA holder nede opposisjonen mot George Bushs elleville politikk både i USA og andre steder i verden.
Lørd 8.7, kl 12.00 - 16.00 Danger Museum: "Klassebilde" Prosjektet "Klassebildet" er gjort for Scramble for Survival av Danger Museum i samarbeid med Institutt for Farge: 20 years on, you may have changed into a depressed artists spending most of the time in the pub, with a heavy day job, as a housewife, super successful, cynical, at peace in the studio...

Avdukning kl 14.00
Sønd 9.7, kl 12.00 - 16.00 Danger Museum: "Klassebilde"